Novosti

20.3.2017.

Sustavi upravljanja kvalitetom – Primjena norme EN ISO 9001:2015 u zdravstvu (EN 15224:2016) predstavlja sektornu specifičnu normu za zdravstvene ustanove i može se koristiti za certifikaciju.

 

Ovaj standard je definiran i dopunjuju zahtjeve EN ISO 9001: 2015 i posebne uvjete za pružanje zdravstvenih usluga


Ovaj standard se fokusira na zahtjevima za upravljanje kliničkim procesima. Organizacije, koje također uključuju procese istraživanja i obrazovanja u sustavu upravljanja kvalitetom mogu koristiti zahtjeve ovog standarda, ako je primjenjivo. 

Implementacijom iste zdravstvene ustanove dokazuju svoju sposobnost da konstantno pružaju proizvode ili usluga veze za zdravstvenu zaštitu koje zadovoljavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve, te dokazuju da imaju za cilj povećati zadovoljstvo kupaca, uključujući i postupke za poboljšanje sustava i osiguranje usklađenosti sa zahtjevima kupca i mjerodavnim regulatornim i pravnim zahtjevima, kao i zahtjevima koji se odnose na kvalitetu aspektima; prikladnost, pravilnu njegu, dostupnost i kontinuitet skrbi, učinkovitost, djelotvornost, jednakost; briga se temelj na dokazima / znanju; skrb usmjerena na pacijenta obuhvaćajući fizičku, psihološku i socijalnu skrb; Sudjelovanje pacijenta; sigurnost pacijenata i dostupnosti unutar prihvatljivog razdoblja.


NAPOMENA 1 U ovom standardu, izrazi "proizvod" ili "usluga" odnosi se samo na proizvode i usluge za klijenta


NAPOMENA 2 Zakonski zahtjevi i regulatori mogu biti upućeni kao zakonski zahtjevi. 
Zahtjevi za izlazni materijal, kao što su tkiva, krvni proizvodi, farmaceutski proizvodi, proizvodi vezani za staničnu kulturu i medicinski proizvodi nisu obuhvaćeni ovim standardom jer su uključene u drugim propisima. 


Zašto odabrati nas

  • Imamo tradiciju
  • Posjedujemo iskustvo
  • Posjedujemo znanja i vještine vodećih auditora
  • Fleksibilni smo
  • Kooperativni smo
  • Odgovorni smo
  • Vidi više..

Matični podaci

STEP osiguranje kvalitete d.o.o.
MB: 01403516
OIB: 04759244192
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080253645
Račun društva vodi se kod Privredne banke Zagreb, IBAN br. HR1623400091100162398
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti
Direktor: Danijel Hofer
Uprava društva: Danijel Hofer i Zrinka Stepanić Hofer