Novosti

5.6.2017.


Dvokut ECRO d.o.o pružatelj je usluga u području zaštite okoliša, održivog razvoja, planiranja, istraživanja, projektiranja i upravljanja projektima. 

Dvokut ECRO je poduzeće koje je prvo u Hrvatskoj, 1997. godine, ostvarilo potrebne stručne i tehničke uvjete te od Državne uprave za zaštitu okoliša dobilo ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i stručnih poslova stručne pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš. 
Dvokut ECRO iste je godine ishodio i ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak, stručnih poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (tzv. “monitoring”).

STEP osiguranje kvalitete d.o.o. uspješno je završio Implementaciju ISO 27001:2013 u Dvokut ECRO. 

Također STEP osiguranje kvalitete d.o.o. imao je čast biti konzultant kod uvođenja norme ISO 26000 - Corporate Social Responsabilit po prvi put u Republici Hrvatskoj u Dvokut ECRO d.o.o. Audit od strane Bureau Veritasa uspješno je proveden i dobivena je prva potvrda o usklađenosti poslovanja prema zahtjevima ISO 26000. 

Napravljen je i prelazak na nova izdanja normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u DVOKUT – ECRO d.o.o. Zašto odabrati nas

  • Imamo tradiciju
  • Posjedujemo iskustvo
  • Posjedujemo znanja i vještine vodećih auditora
  • Fleksibilni smo
  • Kooperativni smo
  • Odgovorni smo
  • Vidi više..

Matični podaci

STEP osiguranje kvalitete d.o.o.
MB: 01403516
OIB: 04759244192
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080253645
Račun društva vodi se kod Privredne banke Zagreb, IBAN br. HR1623400091100162398
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti
Direktor: Danijel Hofer
Uprava društva: Danijel Hofer i Zrinka Stepanić Hofer