Usluge

Kvaliteta

Više od milijun certificiranih poduzeća u svijetu iskorištava prednosti uglednog standarda ISO 9001 kao alata za upravljanje i stalno poboljšanje poslovanja.


Zaštita okoliša

ISO 14001 je međunarodna norma za upravljanje okolišem koji predstavlja vodič za efikasnije upravljanje aspektima okoliša svih poslovnih aktivnosti, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, sprječavanje zagađenja i društveno ekonomske potrebe.


Zdravlje i sigurnost na radu

OHSAS 18001 je norma koja omogućava organizacijama upravljanje zdravstvenim i sigurnosnim aspektima poslovnih djelatnosti na djelotvorniji način, pritom pažljivo vodeći računa o sprječavanju nezgoda na radu, smanjenju rizika i ukupnoj dobrobiti radnika.


Informacijska sigurnost

Uvođenje norme ISO 27001 omogućuje Vam da budete sigurni da su vaše informacije dostupne samo onima kojima su i namijenjene, da informacijama mogu pristupiti ovlaštene osobe uvijek kada je to potrebno, te da su informacije točne i cjelovite.


Energetska učinkovitost

Norma ISO 50001 omogućuje organizacijama da identificiraju područja potrošnje energije, mjere potrošnju i razviju mogućnosti za povećanje kroz uspostavu ciljeva i programa ostvarenja energetske učinkovitosti.


Usluge prevođenja

ISO 17100 europska je norma koja uspostavlja i definira zahtjeve za pružanje kvalitetnih usluga od strane davatelja usluga prevođenja.


Društvena odgovornost

Društvena odgovornost je jedan od najsnažnijih alata u izgradnji branda, koji je u današnjoj ekonomiji možda i najvrjednija imovina svakog poduzeća.


Sigurnost hrane

ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane.


HACCP

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenja i transporta hrane.


ISO/TS 29001

Industrija nafte, petrokemije i prirodnog plina.


SMETA audit

Sedex Membership Ethical Trade Audit.


ACI

(Accreditation Canada International) Kvaliteta i efikasnost u zdravstvenim ustanovama.


EN 15224

Usluge u zdravstvu – Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi utemeljeni na ISO 9001:2008

Zašto odabrati nas

  • Imamo tradiciju
  • Posjedujemo iskustvo
  • Posjedujemo znanja i vještine vodećih auditora
  • Fleksibilni smo
  • Kooperativni smo
  • Odgovorni smo
  • Vidi više..

Korisni linkovi

Matični podaci

STEP osiguranje kvalitete d.o.o.
MB: 01403516
OIB: 04759244192
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080253645
Račun društva vodi se kod Privredne banke Zagreb, IBAN br. HR1623400091100162398
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti
Direktor: Danijel Hofer
Uprava društva: Danijel Hofer i Zrinka Stepanić Hofer